PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISININ KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ