KOMİSYONUMUZDA KABUL EDİLEN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI;

KOMİSYONUMUZDA KABUL EDİLEN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI;

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı,perakende ticaret sektörünün bütününde yaşanan sorunları dikkate alan, organize perakende ticaret sektörünü; alışveriş merkezleri, büyük mağazalar ve zincir mağazaların yanı sıra franchise ve bayi işletmeleri de kapsayacak şekilde değerlendiren bir çerçevede hazırlandı.

Organize perakende ticarete ilaveten, esnaf ve sanatkâr işletmelerinden oluşan geleneksel perakende ticaret sektörü de Tasarının kapsamına dâhil edildi.

Tasarı ile perakende sektöründe;

-          Üretici - tedarikçi - perakendeciler arasında yaşanan sorunların giderilmesi,

-          İşyeri açılış işlemlerinin kolaylaştırılması,

-          Geleneksel perakendecinin korunması,

-          Sektörde adil rekabetin sağlanması,

-          Kayıt dışılığın önlenmesi,

-          Sektörde verimlilik ve kalitenin arttırılması,

hedefleniyor.

 Tasarıyla getirilen önemli yenilikler:

1-Perakende sektöründe sıklıkla kullanılan alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, özel markalı ürün, franchise, bayi gibi kavramlar ilk kez tanımlanmaktadır. Böylece, uygulamada yaşanan kavram karmaşası gideriyor.

2-İşyeri açılış ve kapanış işlemleri, Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) üzerinden gerçekleştirilecektir. Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun yer aldığı işyeri açılış, faaliyet ve kapanış süreçleri TEK KAPI üzerinden sonuçlandırılacaktır.  Bir belge ikinci kez istenmeyecek ve böylece söz konusu işlemlerdeki uzun ve bürokrasi yoğun süreç kısaltılacak ve basitleştirilecektir.

3-  Perakende işletmelerin üretici ve tedarikçilerden talep edebileceği prim ve bedeller kurala bağlanacaktır. Böylece, perakende işletmeler, satışa konu ürünün talebini doğrudan etkileyen hizmetlerden dolayı üretici veya tedarikçiden, sözleşmede türü ve oranı belirtilmedikçe prim ya da bedel talebinde bulunamayacaktır. Prim veya bedel talepleri sözleşme süresiyle sınırlı olacak ve prim ya da bedel talebine konu olan ürünün sözleşme süresince rafta tutulması zorunlu tutulacaktır.

 

4-  Küçük ölçekli üretici tarafından yurt içinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği taşıyan ürünlerin üzerinde perakendecinin ad, unvan veya markasının yanı sıra; üreticinin ad, unvan ya da markasına da yer verilecektir.

5- Tüketiciye yönelik haksız uygulamaların önüne geçmek ve işletmeler arası haksız rekabeti önlemek amacıyla kural altına alınan kampanyalı satışlarda süre; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliklerinde 3 ayı geçemeyecektir.

6-  Kampanyalı satışlarda olduğu gibi, tüketicinin aldatılması ve işletmeler arası haksız rekabetin engellenmesini teminen, ülkemizde outlet veya fabrika satış mağazaları aracılığıyla gerçekleşen sürekli indirimli satışların belirli kurallar dâhilinde yapılması öngörülmektedir.

7-  Alışveriş merkezlerinde sosyo-kültürel etkinliklere imkân sağlayan belirli niteliklere sahip ortak kullanım alanları oluşturulacaktır. Alışveriş merkezlerinde; acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi alanların oluşturulması zorunlu olacaktır.

8-  Esnaf ve sanatkârların daha düşük maliyetlerle mal tedarik edebilmeleri için Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında faaliyet gösteren tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulabilecektir.

9-Alışveriş merkezlerinde esnaf ve sanatkâr işletmelerinin de faaliyet gösterebilmeleri sağlanacaktır. Alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az %5’i kadar yer ayrılacaktır.

10-Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere ise, toplam satış alanının en az binde 3’ü oranında yer ayrılacaktır. Kira bedeli rayiç bedelin ¼ ünden fazla olamaz.

11-Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük ve zincir mağazalarda satış alanlarının en az %1’ine tekabül edecek şekilde raf alanı, çoğunlukla küçük ölçekli üretici ve tedarikçi işletmelerce üretilen yöresel ürünlerin satışına ayrılacaktır.

12-Tacir ya da esnaftan, odaya kayıt sırasında ustalık belgesi istenmeyecektir. Ustalık Belgesi, belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlarca ustalık belgesi ile yapılması gereken mesleklerde işyeri açılışlarında istenecek.

13-Tatil günlerinde faaliyet göstermek için ruhsat alımı ve ruhsat harcının alınması uygulamasına son veriliyor.

14-Emlakçılık ve oto galericiliği gibi ticari faaliyetler için düzenleme yapılabilmesi imkânı getiriliyor.

TBMM/11.12.2014