GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİCİLERİ İLE YERLİ ÜRÜNLERDE “PERFORMANS GARANTİ SİGORTASI” YAPILMASI KONUSUNU DEĞERLENDİRDİ

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİCİLERİ İLE YERLİ ÜRÜNLERDE “PERFORMANS GARANTİ SİGORTASI” YAPILMASI KONUSUNU DEĞERLENDİRDİ

Güneş enerjisi üreticileri ile yerli ürünlerde “Performans Garanti Sigortası” yapılması konusunu değerlendirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Gaziantep Milletvekili Halil MAZICIOĞLU sektör toplantıları kapsamında 26 Kasım 2014 tarihli toplantıda güneş enerjisi üreticilerini kabul etti. Güneş Enerjisi Sektör toplantısına komisyon üyeleri ile GENSED, TOBB, TÜSİAR, YEGM, ALFASOLAR, GTC, GÜNDER ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Toplantıda Komisyon Başkanı Halil MAZICIOĞLU;

Sektörlerin sorunlarını parlamentoya taşıma noktasında Komisyonun tüm sektörlere açık olduğu ve çözüm noktasında her türlü desteğin sağlayacağını,   

İthal edilen panellerin yerli ürün olarak satıldığı ve sorunla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Komisyon başkanı olarak gerekli girişimleri başlattığını,

Güneş enerjisi konusunda Ülkemiz potansiyelinin yüksek olduğunu, yerli üreticilerimizin ve sanayimizin desteklenmesi için Meclisin ve Hükümetin gereken desteği sağladığı ve sağlamaya devam edeceğini,

Yerli ürün kullanılmasının teşvik edildiği ancak ithal ürünler için sağlanan 25 yıllık “performans garanti sigortası” nın yerli ürünlerde olmadığını; bu durumun da yerli ürünlerin ithal ürünlerle rekabetini olumsuz etkilediğini,

Yerli güneş enerjisi panellerinin piyasada rekabet gücünün artırılmasını teminen 25 yıllık “performans sigortası” yapılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı bünyesinde gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti.

 TBMM/26.11.2014